Namenitev dela dohodnine košarkaricam/jem

Košarkarski klub Dravograd poziva vse starše, druge sorodnike in ljubitelje košarke, da namenijo del dohodnine za košarkarje/ice mladinskih selekcij v KK Dravograd.

Davčna številka KK Dravograd: 15377393

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Med upravičenci je tudi Društvo Košarkarski klub Dravograd, saj ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju športa.

Uredba predvideva, da bodo lahko dohodninski zavezanci iz dohodnine, ki jim bo obračunana na podlagi odločbe, del odmerjene dohodnine (do 0,5%) namesto v proračun, neposredno preusmerili k upravičencem iz seznama, torej tudi KK Dravograd. S tem lahko davkoplačevalci neposredno sodelujete pri razdelitvi sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Tisti, ki ste že izbrali naš klub za namenitev dela dohodnine, velja odločba do preklica. V kolikor ne izberete organizacij, ki jim želite nameniti del dohodnine, bodo ta sredstva ostala v proračunu Republike Slovenije.

KAKO LAHKO IZPOLNIM OBRAZEC?

Če menite, da je KK Dravograd primerna organizacija, da prejme del dohodnine, vas prosimo, da podatke spremenite na enega od teh treh načinov:

ali 1. Natisnete Obrazec za namenitev dela dohodnine (https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf), v navedeno rubriko vpišete davčno številko KK Dravograd in navedete kakšen del od 0,5% ste pripravljeni nameniti za delo mladinskih selekcij kluba (od 0,1 do 0,5 odstotka dohodnine). Dravograjčani obrazec pošljete na FURS, Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd, vsi ostali pa na svoje najbližje urade.

ali 2. Zahtevo za namenitev lahko kadar koli spremenite prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si.

ali 3. Ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Da vam bo lažje!

Obrazec Vam prilagamo, dopisali smo tudi naše podatke. Izpolnjenega lahko igralci prinesejo na trening in ga bomo za vas na oddali mi!