Vabilo na zbor članov ŠD Soperga

V skladu s 13. členom statuta Športnega društva Soperga iz Slovenj Gradca sklicujemo zbor članov društva, ki bo potekal v torek, 17.01.2023, ob 20:00 uri v sejni sobi Športne dvorane Špic D v Dravogradu.

Dnevni red zbora članov:

1. izvolitev vodstva zbora članov in predstavitev dnevnega reda
2. potrditev dnevnega reda
3. predstavitev in razprava: vsebinsko poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora (Čop Miha)
4. predstavitev strokovnega načrta za sezono 2022/23 in trenerske ekipe ter finančnega plana
5. odstop dosedanjega predsednika Iva Razdevška in izvolitev novega vodstva kluba
6. razno

Vabljeni vsi člani društva!

Lep pozdrav,

Ivo Razdevšek

predsednik kluba