v ospredju dogajanja
 ČLA: sladka zmaga v končnici proti Preboldu