Projekt Digižoga

Konzorcij (Košarkarski klub Dravograd in Zavod Konc, so.p.) potrebuje učinkovit sistem vodenja, tako vsebinski proces treningov in tekem, kot organizacijske aktivnosti, čeprav sta obstoječa organizacijska struktura in strokovni načrti dela na visokem nivoju. Procesi morajo slediti trendom digitalizacije, saj digitalna orodja omogočajo poenostavljen in boljši sistem dela na organizacijskem in strokovnem področju. Pogoj za to je sodobna in celostno razvita mobilna aplikacija za podporo pri organizacijskih in trenažnih procesih v športu. Vpeljana rešitev bo omogočala združitev vseh organizacijskih in strokovnih procesov v celoto. Za uspešno uporabo in implementacijo digitalne rešitve je potreben dvig digitalnih kompetence strokovnega in organizacijskega kadra, ki ga sestavljajo zaposleni in prostovoljci.

Na konzorcij, kot tudi na oba partnerja, bo imel projekt dolgoročne pozitivne učinke. Z uporabo mobilne aplikacije pričakujemo izboljšan trenažni proces, bolje razvite igralce, boljše tekmovalne rezultate in posledično povečanje članstva prijavitelja. Z dvigom digitalnih kompetenc organizacijskega kadra in razvito aplikacijo bo olajšano poslovanje konzorcija. Digitalizacija bo omogočila učinkovitejšo rabo kadrovskih in finančnih resursov partnerskih organizacij konzorcija. Z dvigom digitalnih kompetenc igralcev, strokovnega in organizacijskega kadra bo projekt prispeval tudi k dvigu splošne digitalne pismenosti prebivalstva.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023.

Spletna/mobilna aplikacija Digižoga: https://www.digizoga.si/